تعداد مقالات: 125
102. سیاست، پایدیا و دولت؛ امر سیاسی و بنیان بیناذهنی آن

دوره 1، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 136-166

10.22054/tssq.2015.1808

احمد خالقی دامغانی؛ حمید ملک زاده


103. ترکیه پساکودتا و گذار به دولت آنوکراتیک

دوره 5، شماره 19، پاییز 1398، صفحه 139-173

10.22054/tssq.2019.10507

عبدالمجید سیفی؛ ناصر پورحسن


107. تحلیل ابعاد امنیت دولت در ایران قرن بیست‌ویکم

دوره 2، شماره 5، بهار 1395، صفحه 165-202

10.22054/tssq.2016.4156

سیدشمس الدّین صادقی؛ مسعود نادری


108. نهادهای ایدئولوژیک و استمرار حکومت پهلوی دوم 1320 تا 1357

دوره 5، شماره 20، زمستان 1398، صفحه 171-219

10.22054/tssq.2020.10926

مرتضی منشادی؛ بهروز اسمعیل زادگان


109. مطالبه‌ی اصلی نسل اول روشنفکران ایران: تحدید قدرت سلطنت

دوره 4، شماره 13، بهار 1397، صفحه 173-192

10.22054/tssq.2018.8758

قربانعلی قربان زاده سوار؛ سجاد امیدپور


111. دولت مدرن و خودکامگی (بررسی موردی دولت رضاشاه)

دوره 2، شماره 6، تابستان 1395، صفحه 175-212

10.22054/tssq.2016.4758

حمید رضا رحمانی زاده دهکردی؛ محمد مهدی زنجانی


112. کودتای 15 جولای 2016 ترکیه بر اساس نظریه شکاف‌های اجتماعی

دوره 4، شماره 16، زمستان 1397، صفحه 175-210

10.22054/tssq.2019.9595

حسین مسعودنیا؛ عبدالرضا عالیشاهی


115. نقش و جایگاه دولت در استقلال دانشگاه

دوره 4، شماره 14، تابستان 1397، صفحه 183-232

10.22054/tssq.2018.9078

سعید غیاثی ندوشن؛ ابراهیم خلیلی


116. واکاوی زمینه‌های فکری تکوین و تداوم دولت اقتدارگرا در چین

دوره 3، شماره 10، تابستان 1396، صفحه 185-219

10.22054/tssq.2017.11933.98

فریبرز ارغوانی پیرسلامی؛ فاطمه فروتن


117. دولت و مشکله‌ی کنترل اجتماعی در ایران (1320ـ1304)

دوره 1، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 187-219

10.22054/tssq.2016.3950

شهروز شریعتی؛ مهدی عباسی شاهکوه


120. وضعیت شفافیت در سازمانهای حاکمیتی ایران

دوره 5، شماره 18، تابستان 1398، صفحه 209-244

10.22054/tssq.2019.10307

عباس نرگسیان؛ قاسمعلی جمالی


122. دولت مشروطه و حکومت‌مندی مکانیکی

دوره 1، شماره 1، بهار 1394، صفحه 176-215

10.22054/tssq.2015.1519

روح الله اسلامی


123. تبیین ساختاری علل فروپاشی دولت پهلوی

دوره 1، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 209-243

10.22054/tssq.2016.2459

علی مرشدی زاد؛ صالح زمانی


124. چیستی دولت در اندیشه سیاسی شوپنهاور

دوره 5، شماره 20، زمستان 1398، صفحه 221-250

10.22054/tssq.2020.10927

سمیه حمیدی؛ هاشم قادری


125. سقوط رضاشاه و تحول دولت درآثار کسروی

دوره 5، شماره 18، تابستان 1398، صفحه 245-269

10.22054/tssq.2019.10308

وحید سینائی؛ ابوالقاسم شهریاری