چیستی سازمان اطلاعات در نظام سیاسی نوبنیاد

محسن خلیلی

دوره 8، شماره 31 ، آبان 1401، ، صفحه 67-92

https://doi.org/10.22054/tssq.2022.64519.1175

چکیده
  وظیفه یک سازمان اطلاعاتی، پایش اندیشه‌ها و رفتارهای گروه‌هایی است که با نظام مستقر، در معارضه‌اند و کوشش می‌کنند نظام موجود را براندازند. رصد مخالفان نظام سیاسی، تنها وظیفه یک سازمان اطلاعاتی نیست؛ بلکه، مبارزه‌ علیه گروه‌های معارضه جوی برانداز، دیگر وظیفه یک سازمان ‌اطلاعاتی است. نهادهای اطلاعاتی، بخش مهمی از یک نظام سیاسی‌اند. ...  بیشتر