تعداد مقالات: 125
76. کالبدشناسی فوکویی دولت

دوره 1، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 111-146

10.22054/tssq.2016.2454

حمید یحیوی


77. نزاع گفتمانی سنت و مدرنیسم: درآمدی بر زیست‫قدرت عصر ناصری‬

دوره 2، شماره 8، زمستان 1395، صفحه 117-151

10.22054/tssq.2017.7200

شجاع احمدوند؛ امیر مقدور مشهود


80. سیاست‏گذاری عمومی متاخر؛ گذار از «حکومت محوری» به «حکمرانی»

دوره 5، شماره 18، تابستان 1398، صفحه 131-170

10.22054/tssq.2019.10303

ولی اله وحدانی نیا؛ مسعود درودی


81. چالش‌های دولت ملی در عصر جهانی شدن

دوره 1، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 90-100

10.22054/tssq.2015.1807

سلمان صادقی زاده


82. حکمرانی خوب در دولت‌های محلی: تمرکز‌زدایی

دوره 5، شماره 19، پاییز 1398، صفحه 107-138

10.22054/tssq.2019.10505

سید هادی زرقانی؛ ابراهیم احمدی


84. فرهنگ سیاسی توده، دولت‌های وامانده و مسئله توسعه سیاسی ایران

دوره 3، شماره 11، پاییز 1396، صفحه 123-159

10.22054/tssq.2017.8106

سیدشمس الدین صادقی؛ لقمان قنبری


85. شخصیت حقوقی دولت در دوران ساسانی

دوره 5، شماره 20، زمستان 1398، صفحه 131-169

10.22054/tssq.2020.10925

پرهام مهرآرام؛ محمد سید فاطمی


86. توسعه محوری در دولت سازندگی و الزامات آن برای سیاست خارجی ایران

دوره 2، شماره 6، تابستان 1395، صفحه 133-173

10.22054/tssq.2016.4757

علی باقری دولت ابادی؛ حسین ابراهیمی


87. نظریه دولت در اندیشه سیاسی سنت‌گرایان

دوره 2، شماره 7، پاییز 1395، صفحه 133-161

10.22054/tssq.2016.6781

رضا ماحوزی؛ مسعود اعتصامی


90. بازسازی نظریه دولت نزد ژیل دلوز

دوره 4، شماره 15، پاییز 1397، صفحه 137-161

10.22054/tssq.2018.9344

احمد خالقی دامغانی؛ محسن جمشیدی


92. الگوی حکمرانی خوب؛ سرمایه‌ی اجتماعی و توسعه‌ی همه‌جانبه

دوره 3، شماره 12، زمستان 1396، صفحه 145-181

10.22054/tssq.2018.8389

روح الله صفریان؛ سید جواد امام جمعه زاده


93. بررسی معیار «مشروطیت» در دولت مدرن و جمهوری اسلامی ایران

دوره 4، شماره 16، زمستان 1397، صفحه 145-174

10.22054/tssq.2009.9594

علی اکبر گرجی ازندریانی؛ محمدشهاب جلیلوند


97. چالش‌های دیپلماسی سرمایه‌گذاری خارجی دولت‫ها‬‬‬‬

دوره 2، شماره 8، زمستان 1395، صفحه 153-187

10.22054/tssq.2017.7202

عبدالنعیم شهریاری؛ لیلا رئیسی


100. مواجههِ جماعت گرایانهِ السدیر مک اینتایر با دولت لیبرالی عصر مُدرن

دوره 5، شماره 18، تابستان 1398، صفحه 171-208

10.22054/tssq.2019.10305

طهماسب علیپوریانی؛ مختار نوری